Skärgårdar i Stockholm


Skärgårdarna i Stockholm har sedan långt tillbaks haft en stor betydelse för landet både i kommersiellt syfte men även militärt. Redan på Gustav Vasas tid beslutades Vaxholm till att skydda mot fientliga angrepp mot Stockholms inlopp över sjövägen. I modern tid används skärgården oftare till turism och olika former av boenden. Hela området sträcker sig ungefär 60 km och är den största skärgården hela landet. De största öarna i skärgården, bortsett från Stockholm, är Vaxholm, Nynäshamn och Norrtälje.

 

besök stockholms skärgård

Landskapet har formats ända sedan istiden och öarna fortsätter att stiga med c:a 3 mm årligen. I dagsläget finns över 50.000 semesterhus kring skärgårdarna som sedan tidigare mest beboddes av fiskare och bönder. Här har det bott många intressanta historiska personer som t.ex. August Strindberg, Ture Nerman, Roland Svensson. Det största rederiet som åker runt öarna är Waxholms, på somrarna finns även flertalet privata båtar

  1. No comments yet.
(will not be published)
  1. No trackbacks yet.